Bachovy květové esence

Webové stránky pro Bachovy esence mám www.bachovy-kvetoveesence.cz

Základní skupiny Bachových esencí

Doktor Edward Bach tvrdil, že každá květová esence náleží určité vlastnosti v povaze člověka. Jejím účelem je posílit danou vlastnost natolik, aby se osobnost mohla pozvednout nad své strachy, obavy nebo rozrušení, které ji brání na cestě k osobnímu růstu a plnějšímu životu.
Esence nám mohou pomoci opustit negativní vzorce chování, vyšlapat cestičku k pozitivnímu myšlení, zbavit nás závislostí a usnadnit cestu k sebepřijetí.

 

Dr. Bach rozdělil esence do 7 skupin:

 

Bachovy esence na strach

 

2 Aspen (Topol)

na strachy a obavy, úzkosti, které nelze pojmenovat a jejich původ je neznámý. Jde o předtuchy, že se něco stane, strachy se mohou i třást (jako lístečky osiky ve větru). Tato esence pomáhá i dětem a dospělým proti nočním můrám.

6 Cherry Plum (Slíva třešňová)

při obavách ztráty sebekontroly.  Také v situacích, kdy se náhle objeví netypické silné negativné emoce: hysterie, zuřivost a podobné. Také u nutkání, které nemůžeme ovládnout, např. přejídání, kousání nehtů.

20 Mimulus (Kejklířka)

při pocitech strachu a hrůzy z již definovaných věcí (zvířata, zkoušky, bouřky, bolesti…)

25 Red Chestnut (Červený kaštan)

na přehnanou obavu, že se někomu jinému stane něco hrozného. Strach, přehnaná starostlivost o druhé (př. matka nemocného dítěte). Tato esence dává schopnost pečovat o druhé se soucitem, ale bez úzkosti a s klidem.

26 Rock Rose (Devaterník)

při pocitech velkého strachu, vyděšení a paniky z neznámého. Na hrůzu, noční můry - prodloužení stavů kejklířky a osiky – jinými slovy, jak strach známý tak i neznámý, pokud člověk cítí spíše skutečnou hrůzu, než-li prostý strach a úzkost. Pomočování dětí. Pomáhá od pocitu strnulého strachu a bezmocnosti. Tento stav bývá většinou krátký.

Bachovy esence na nejistotu

5 Cerato (Rožec)

je pro nerozhodné, kteří když se rozhodnou začnou ihned o svém rozhodnutí pochybovat. Neustále hledají radu a potvrzení u druhých. Nakonec si to udělá tak, jak původně chtěl. Tato esence zvyšuje důvěru ve vlastní úsudek a intuici. Pomáhá zvyšovat vlastní sebevědomí.

12 Gentian (Hořec nahořklý)

ztráta odvahy a víry, pesimismus, negace, deprese, skepse, sklíčenost, smířenost s vlastní negativitou. Vyvolává pozitivní, optimištější přístup k životu. Podněcuje pocit, že to nejlepší, čeho dosáhnete, je skutečně dost dobré.

13 Gorse (Hlodaš evropský)

beznaděj, chronické subjektivní potíže, zklamání, rezignace, ztráta naděje, zoufalství, utrpení, nedostatek energie. Přináší pozitivní vyrovnanost a s obnovenou nadějí naučí pohlížet na život z té lepší stránky.

17 Hornbeam  (Habr)

pomáhá při pocitech únavy (převážně mentální) a neschopnosti soustředit se na osobní potřeby.Pomáhá dodat nebo navrátit energii a nechce se nám s něčím začít, věci stále odkládáme, při unuděnosti, pocitu, že nezvládneme ani základní denní povinnosti.

28 Scleranthus (Chmerek)

pomůže nám při problémech s rozhodováním mezi dvěma danými možnostmi, při střídání nálad. Tento typ lidí většinou ví, co od života chce, ale neví, jak to dostat. Esence je vhodná pro nerozhodné, váhavé, zvláště když jde o dvojí volbu.

36 Wild Oat (Sveřep)

pomůže učinit důležitá životní rozhodnutí lidem, kteří mají pocit, že se ocitli na životní křižovatce (př.: volba povolání a další). Mnozí se nechávají životem jen tak unášet, zkoušejí různá povolání.

Bachovy esence na nedostatečný zájem o přítomnost a okolí

7 Chestnut Bud (Poupě jírovce)

pomůže při neschopnosti poučit se z chyb minulosti.
Dr. Bach k této esenci napsal: „Esence Chestnut Bud nám pomůže plně využívat každodenních zkušeností a vidět sebe a své chyby tak, jak je vidí druzí“.

9 Clematis (Bílá lesní réva)

pomůže při ztrátě zájmu o své okolí, při útěku před realitou, snění za bílého dne. Bílá lesní réva žije budoucností. Pomůže těm, kteří žijí ve svém vlastním světě fantazie. Tito lidé mají potíže s koncentrací, raději se oddávají dennímu snění, často jsou ospalí. Nebývají skutečně šťastní a často sní o lepší budoucnosti. Nedělají však nic pro to, aby své sny uskutečnili.

16 Honeysuckle (Zimolez kozí list)

při pocitech nostalgie, marné touhy a žití minulostí. Pomůže těm, kteří uvízli nostalgicky v minulosti. Tato esence pomáhá proti stesku po domově při přestěhování. Pomáhá dětem, kterým se stýská po rodičích, když jsou odloučené na táboře. Honeysuckle dává schopnost žít v přítomnosti a bez lítosti a pomáhá pokročit v životě vpřed bez starostí z minulostí. U zvířátek při změně majitele nebo jeho úmrtí.

21 Hořčice polní (Mustard)

při pocitech deprese a beznaděje bez jasných příčin. Deprese se objeví z ničeho nic a bez jasných příčin, lidé nedokážou popsat, co je trápí, často vyjmenovávají všechno dobré.  Hořčice navrací radost, dává vnitřní stabilitu a mír.

23 Oliva (Olive)

Oliva je na naprosté fyzické i psychické vyčerpání (nemoc, náročné studium nebo i snášení velkého utrpení). Po porodu, pomáhá i s nespavostí. Protiklad habru – únava před, oliva – únava po.  Oliva obnovuje sílu, vitalitu a zájem o život. Umožňuje lidem tohoto typu snadněji rozpoznat varovné signály, aby se zbytečně nepřepínali.

35 Kaštan bíly (White Chestnut)

při pocitech stále se vracejících nevysvětlitelných myšlenek, kterých není možné se zbavit.
Esence pomůže zastavit koloběh nechtěných myšlenek a dohadů, které se odvíjejí, jako rozbitá gramofonová deska.  White chestnut dává vnitřní klid, kontrolu nad myšlenkami a to často vede ke snadnějšímu vyřešení problémů.

37 Růže šípková (Wild Rose)

při pocitech vnitřní rezignace, nezájmu a apatie. Předčasný porod (slabé dítě). Únava, která těmto lidem nevadí, smířili se s ní a jsou apatičtí a věci nechávají plynout.
Růže je esencí na apatii, na úplnou rezignaci, vnitřní kapitulaci (z důvodu nemoci, příliš monotónního života, špatně zvoleného povolání apod.). Nestěžuje si, ale je natolik apatický, že se nesnaží změnit to, co ho trápí.

Bachovy esence na osamělost

14 Vřes obecný (Heather)

pomáhá nám vidět naše problémy ve správné perspektivě, překonat pocit, že naše problémy jsou největší na světě a naši potřebu, aby nám všichni naslouchali, při přílišné potřebě pozornosti, nutkání neustále mluvit o sobě.

18 Netýkavka žlázonosná (Impatiens)

frustrace, podrážděnost, netrpělivost, prudké reakce, neposednost, prchlivost, vnitřní napětí, trávicí potíže z "nervů". Přináší trpělivost, porozumění pro ostatní a více klidu a diplomatického chování. Vhodné pro neposedné a hašteřivé děti a taky lidi, kteří nedokončují to, co začali

34 Žebratka bahenní (Water Violet)

 když se cítíme odtažití a odříznutí od ostatních. Jiným lidem můžeme připadat příliš hrdí a nepřístupní.

Bachovy esence na podléhání cizím vlivům a myšlenkám

1 Řepík lekařský (Agrimony)

maskování svých pocitů a trápení, zarmoucenost, osamělost, neklid, závislost, útěk k práci, alkoholu či drogám. Esence přináší klid a mír. Usnadňuje lidem vyjádřit to, co cítí. Vhodné pro osoby, které se v noci budí a pociťují nepokoj. Taky pro ty, kteří se zlehčujíc smějí, když se jim chce ve skutečnosti plakat.

4 Zeměžluč lékařská (Centaury)

na ostýchavost, slabost, neschopnost požádat o pomoc a říct "ne", poddajnost, podřizování se jiným, přeceňování sil, únava.Dodává sílu a lepší prosazení se. Pomáhá žít samostatným životem a dokázat se starat sám o sebe a nejen o jiné. Vhodné pro oběti šikany.

15 Cesmína ostrolistá (Holly)

na žárlivost, nedůvěru a podezíravost, zatvrzelost, přecitlivělost, zlost, hněv, závist, nenávist, pocit neštěstí. Přívádí k projevům lásky, odpuštění a porozumění. Je pro ty, kteří závidí jiným a taky pro děti a zvířata, které žárlí na nový přírůstek do rodiny.

33 Vlašský ořech (Walnut)

na strach z nejistoty, obavy ze záporných vlivů prostředí, trauma ze změny, útěk před minulostí, odpor, zranitelnost, odstrčenost. Vyvolává pocit ochrany a napomáhá jasnějším myšlenkám.

Bachovy esence na zoufalství a skleslost

10 Plané jablko (Crab Apple)

na pocit mentální a fyzické nečistoty, neustálé hledání chyb na sobě, nepřijmutí svého vzhledu, stydlivost, posedlost, znechucenost. Pomáhá vidět život ze správné perspektivy. Naučí přijímat sami sebe takové, jací jsme. Pročišťuje a detoxikuje na psychické i fyzické úrovni.

11 Jilm (Elm)

přílišná zodpovědnost, mnoho závazků a následná vyčerpanost, pocit zoufalství a nedostatečnosti, zchvácenost. Naplňuje sebedůvěrou, dostatkem sil, schopností vyrovnat se s problémy a silným pocitem, že se sami na sebe můžete spolehnout.

19 Modřín opadavý (Larch)

nedostatek sebedůvěry, pocit méněcennosti a druhořadosti, falešná skromnost, strach ze selhání, nerozhodnost, pasivita. Podporuje aktivitu a vytrvalost. Sebedůvěra vzrůstá s každým i sebemenším úspěchem.

22 Dub letní (Oak)

nadměrná snaha a sebepozorování, přílišná zodpovědnost, přeceňování sil, celková vyčerpanost, ignorace odpočinku, zoufalství. Dodává pružnost a odolnost vůči stresu. Naučí přenášet zodpovědnost a využívat energii vyváženějším způsobem. Umožní vám odpočinout si.

24 Borovice lesní (Pine)

výčitky svědomí, pocit viny i za chyby jiných, perfekcionismus, nízké sebehodnocení, sebetrestání, neustálé omlouvání se. Přináší smíření se sebou samým, uvědomění vlastní hodnoty a síly. Dokážete připustit své nedostatky s pocitem soucitu k sobě samým a s upřímnou lítostí, ne s pocitem viny.

29 Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem)

posttraumatické stavy, prožití fyzického  či duševního šoku, zarmoucenost, vnitřní otupělost, zmatenost.Uvolňuje organismu hojivou energii a umožňuje jí působit ještě účinněji. Utěšuje - konější zármutek a žal. Usnadňuje zapomenout na straré bolístka a vyrovnává se ztrátou.

30 Kaštan jedlý (Sweet Chestnut)

pocit "zahnání do kouta", zoufalství, naprostá skleslost, utrápenost a beznaděj, pocit "temnoty", ztráta blízkého. Navozuje pocity pohody a spokojenosti a navrací víru. Projevují se pocity znovozruzení a vnitřního přerodu. Vyrovnáváte se ztrátou blízkého.

38 Vrba žlutá (Willow)

výčitky a obviňování ostatních, vzdor, pocit nespravedlnosti a "oběti osudu", zatrpklost, mrzutost, nenávist, negativita, náladovost. Přináší vědomí vlastní síly, zodpovědnosti a významu pozitivního přístupu k životu a smysl pro humor. Vyzařujete pozitivní energii a přitahujete do svého života dobro.

Bachovy esence na přílišnou starostlivost o druhé

3 Buk lesní (Beech)

přílišná kritičnost, netolerance, odsuzování, arogance, izolace, úzkoprsost, vytváření negativních úsudků o druhých. Přináší laskavost, snášenlivost a větší porozumění, takže lépe dovedete vidět ostatní lidi z té lepší stránky. Vydržíte sami se sebou a zbytečně nerušíte ostatní. Ponecháváte svobodný prostor.

8 Čekanka obecná (Chicory)

manipulace a ovládání lidí, sebelítost, citové vydírání vůči druhým, majetnické sklony, vyžadování pozornosti, sebechvála. Přináší pravý cit, lásku a oddanost spolu se schopností pečovat o jiné bez očekávání nějaké odměny. Doporučuje se pro děti a zvířatka vyžadující neustálou pozornost. Odbourává kritizování malých věcí.

27 Voda z léčivých pramenů (Rock water)

puntikářství, přílišná sebekázeň, askeze - sebezapření a potlačování svých základních potřeb, sebemučednictví, odpor, posedlost. Propůjčuje vlídnost a laskavost, zejména pak ve vztahu k sobě. Necítíte potřebu být lepší, než jste - přijímáte sebe takové, jací jste. Odpočíváte a bavíte se.

31 Sporýš lékařský (Vervain)

fanatismus, pocit neomylnosti, hyperaktivita, přílišná nadšenost a přeceňování svých možností, ignorace odpočinku, stres. Přináší schopnost uvolnit se a odpočívat. Ponecháváte věcem volný průběh a ostatním jejich vlastní názory a prostor. Vhodné pro hyperaktivní děti.